Ideogramm
A1 - TAZU
"Zu Besuchen"
A2 - HAZU
"Was ist, und sollte"
A3 - SAI
"Zeit, Anlass"
A4 - KAKOMU
"Umschliessen, umgeben"
A5 - MOTO, KYU
"fragen, suchen"
A6 - KAN
"Ganzheit, Fuelle"
A7 - FUN
"Nebeln"
A8 - FUKU
"Zurueckkehren...,um zurueckzukehren..."
               
A9 - NAGA, RYU
"Flussfluss"
A10 - IKE
"Teich, kleine See"
A11 - MU
"Nichts-Zen"
A12 - REI
"Seele, Geist"
A13 - YUKI
"Schnee"
A14 - TO
"Strasse"
A15 - MIZUMI
"Meer"
A16 - WA
"Kreis, Ring"
               
A17 - ODO
"Tanzen"
A18 - SEI,ZEI
"Energie, Leistung"
A19 - YU
"Reichlich, fruchtbar"
A20 - WAKA
"Jung sein"
A21- MINAMOTO
"Quelle"
A22 - YOSHI
"Gute Schicksal, viel Gruess"
A23 - FUKU
"Glueck, "
A24 - SAKURA
"Kirsche"
               
A25 - SHIN
"Loyalitaet, Aufrichtigkeit"
A26 - NAMI
"Welle"
A27 - SHU
"Special, Aussergewoehnlichkeit"
A28 - YO
"Wesentlicher Punkt"
A29 - REI
"Freundlichkeit, Hoeflichkeit"
A30 - HANA'
"Blume"
A31 - HANAMI
"Bluete"
A32
Wie A31 in Vertical
               
A33 - KAN
"Gefuehl, Emotion"
A34 - SHIZU
"Ruhe"
A35 -
"Aroma, Geschmack"
A36 - KO
"Ueber das hinausgehen"
A37 - AME'
"Der Regen"
A38 - TSU
"Fischen"
A39 - KYO
"Reisung"
A40 - YO'
"Positive Energie, Sonne"
               
A41 - UMI
"See"
A42 - HIRU
"Tag"
A43 - KISHI
"Ufer"
A44 - OYO
"NSchwimmen"
A45 - TSUYO
"Stark sein, maechtig sein"
A46 - HI
"Feuer"
A47 - SHIBA
""Rasen"
A48 - HARA
"Ebene"
               
A49 - AKA
"Klarheit, Helligkeit"
A50 - TOKU
"Special, Particular"
A51 - KYO'
"Klar sein, rein sein"
A52 - KURA
"Sicher sein"
A53 - HO'
"Schatz, Juwel"
A54 - HANA
"Loslassen"
A55 - USHI
"Ochse"
A56 - KEI
"Form, Muster"
               
A57 - SOKU
"Gesetze, Regeln"
A58 - ZEN
"Gutes Gesetz, Tugend"
A59 - MATA
"Wieder"
A60 - TOTSUSEN
"Ploetzlich"
A61 - TO
"Ueberqueren"
A62 - KWA
"Fluss"
A63 - AJI,MI
"Geschmack, Aroma."
A64 - AKI
"Herbst"
               
A65 - INAKA
"Kampagne"
A66 - KI, MOKU
"Buam, Holz"
A67 - MYO'
"Saemling"
A68 - REI
"Freundlichkeit"
A69 - YU
"Abend"
A70 - NIWA
"Garten"
A71 - SOKA' KU
"Himmel"
A72 - MA, SHIN
"Wahrheit"